05. märts kell 10.30 vastlapäeva spordipäev lasteaia õuel. 

14. märts kell 9.00 - Emakeelepäev. Õpilased loevad rühmades.

20. märts kell 9.15 Lapsuliblika rühma avatud õppe- ja kasvatustegevus.

21. märts kell 10.00 Taevastiiva rühma õppekäik Pärnu Postimehe toimetusse.

27. märts kell 9.30  kontsert saalis. Märtsikuu sünnipäevalaste õnnitlemine.

28. märts kell 9.15 Pääsusaba rühma avatud õppe- ja kasvatustegevus.