Info saamiseks palume pöörduda telefonil 5561 9373 Aime Dreimann, lasteaia direktor

 

Lasteaed on 2020. a avatud suvi läbi. 

 

Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

         

                                         Meie lasteaia veebiraamat 

5. oktoober - Taevastiiva rühmal külas Tammsaare kooli keelekümblusklassi õpilased. 

7. oktoober kell 10.00 - Paabusilma rühm Koidula muuseumis Papa Jannseni koolitunnis.

8. oktoober kell 10.45 - 12.00 - robotite spordipäev ja sünnipäevade tähistamine lasteaia õuealal.

9. oktoober - Pääsusaba rühma õppekäik liikluslinnakusse.

14. oktoober - kolletamispäeva rahvatraditsioonid lasteaia õuealal

15. oktoober kell 11.00 - rattapäev koolieelikutele. Lastel kaasa rattad ja kiivrid!

16. oktoober kell 9.00 - Rääma kooli õpilased tulevad rühmadesse lastele rahvajutte lugema.

19. oktoober kell 10.00 - 12.00 - Kabli looduskeskuses õppeprogramm "Putukad ja mutukad". Osalevad Koiduliblika ja Taevastiiva rühm.

29. oktoober  - Paabusilma rühma tegevus õuealal "Tulest targem". 30. oktoober - Pääsusaba rühma tegevus õuealal "Tulest targem".

 

2. septembril tarkusepäeva tähistamine lasteaia õuealal

                                 

 

 1. juunil tähistame kell 11.00 lasteaia õuel lastekaitsepäeva.  Õnnitleme sünnipäevalapsi märtsist augustini.