Perioodil 15.03.2021 – 30.04.2021 võivad vanemad võimalusel oma lapsed koju jätta.

Lasteaia osalustasu arvestus on päevapõhine ja puudutud aja eest osalustasu ei arvestata.

 

Oma soovidest ja lapse puudumistest peab lapsevanem lasteaeda eelnevalt teavitama (aluseks lasteaia kodukord).

 

Märtsikuus väljastab linnavalitsuse raamatupidamisteenistus märtsikuu eest tavapärase osalustasu.

Ümberarvestus tehakse aprillikuus lähtuvalt koha kasutamisest.

 

 

Info saamiseks palume pöörduda telefonil 5561 9373 Aime Dreimann, lasteaia direktor

 

Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

         

                                         Meie lasteaia veebiraamat 

 Küünlasäras advendiaeg Liblika lasteaia õuealal.

 

Isadepäeva robootikaõhtu lasteaia saalis  kell 16.30 

5. november - Paabusilma rühm

10. november - Koiduliblika rühm

12. november - Admirali rühm

 

11. november - Pääsusaba rühm Endla teatris 

12. november - robootikapäev koolieelikutele koos Rääma kooli õpilastega (lasteaia saalis)

17. november - kell 10.00 kadri- ja mardipäeva pidu Rääma põhikoolis - osalevad koolieelikud.

 

18. november - kadri- ja mardipäev lasteaia õuealal

Kell 10.30 Koiduliblikas, Admiral, Taevastiib, Lapsuliblikas

kell 11.00 Paabusilm, Pääsusaba

5. oktoober - Taevastiiva rühmal külas Tammsaare kooli keelekümblusklassi õpilased. 

7. oktoober kell 10.00 - Paabusilma rühm Koidula muuseumis Papa Jannseni koolitunnis.

8. oktoober kell 10.45 - 12.00 - robotite spordipäev ja sünnipäevade tähistamine lasteaia õuealal.

9. oktoober - Pääsusaba rühma õppekäik liikluslinnakusse.

14. oktoober - kolletamispäeva rahvatraditsioonid lasteaia õuealal

15. oktoober kell 11.00 - rattapäev koolieelikutele. Lastel kaasa rattad ja kiivrid!

16. oktoober kell 9.00 - Rääma kooli õpilased tulevad rühmadesse lastele rahvajutte lugema.

19. oktoober kell 10.00 - 12.00 - Kabli looduskeskuses õppeprogramm "Putukad ja mutukad". Osalevad Koiduliblika ja Taevastiiva rühm.

29. oktoober  - Paabusilma rühma tegevus õuealal "Tulest targem". 30. oktoober - Pääsusaba rühma tegevus õuealal "Tulest targem".