Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

 Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määrus nr 22

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine   

 Laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord